دیجی سنگ چگونه عمل می کند؟

دانش نامه:

در این بخش اطلاعات مورد نیاز دست اندرکاران صنعت سنگ(بررسی و قیمت سنگ، آلبوم تصاویر، واژه نامه تخصصی و مقالات) ارائه می گردد و از اساتید و پیش کسوتان محترم دعوت می شود تا با ارسال نظرات و تجربیات خود به واحد تحریریه معلومـات خود را با مخاطبین سایت دیجـی سنـگ به اشتراک گذارند.

1 . بررسی و قیمت سنگ
اگر قصـد اطلاع از قیـمت روز انـواع سـنگ را دارید میتوانید از این بخـش استفـاده نماییـد. در این بخش برای سهولت و دسترسی آسان به قیمت سنگ مدنظر، قابلیت دسته بنـدی انواع سنـگ ایـجاد شده و میتوانید ابتدا “نوع” سنگ مدنظر خود را انتخاب و سپس لیست قیمـت سنگ های مـربوطه را مشاهده کنید.

2 . آلبوم تصاویر
در ایـن بخش مشـابه قسمـت بررسـی و قیمت سـنگ، بـرای دسترسی آسان به سنگ دلخواه، قابلیت دسته بندی نوع سنگ لحاظ شده است و علاوه بر آن امکان دستـه بندی از لحاظ رنگ نیز اضـافـه شـده است. رنگ سنـگ به طیـف های سفـید ، مـشکـی و کـرم و قهـوه ای تقسیم شده اند و با توجه به اینکه کشور ما دارای بیشترین تنوع طرح و رنگ سنگ در جهان می باشد برای جلوگیری از تعدد دسته بندی ناچاریم تا هر گونه سنگ که دارای رنگی خارج از این دسته بندی است را داخل گروه “ دیـگر رنـگ ها ” نمایش دهیم. در بخش آلبوم تصاویر قابلیت دسته بندی سنگ ها بر حسب نوع و رنگ، به صورت مجزا و یا ترکیب هر دو با هم وجود دارد.

3 . واژه نامه تخصصی
در ایـن بخش به توضیح و بررسی واژه های تخصصی صنعت سنگ پرداخته شده و به صورت پیوسته دایره لغات جمع آوری شده در حال توسعه می باشـند.

4 . مـقـالات
در ایـن بـخـش انـواع مـقالات صنـعت سنـگ با مـوضـوعات مختلف تحریر و یا آخرین مقالات روز جهان ترجمه و در بخش مقالات انتشار می یابد.