مزایده فروش دو دسته سنگ به ارزش 13 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/11/1 15:23 (391 نمایش)

در پرونده کلاسه 971397 اجرا محکوم‌علیه آقای محسن قاسمی محکوم‌به پرداخت مبلغ 129000000 ریال محکوم‌به در حق روح ا... دانه‌دار و نیز مبلغ 4500000 ریال نیم عشر دولتی با توجه به توقیف ۱۷۰ مترمربع سنگ روشن درجه دو و نیز ۱۰۰ مترمربع سنگ شکلاتی که کارشناس با در نظر گرفتن جميع جهات مؤثر در ارزیابی به ارزش 135000000 ریال برآورد نموده است. در اجرای مواد ۵۱ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام به روز شنبه مورخه 1397.11.06 از ساعت ۸ صبح الی 10 صبح در اجرای دادگستری به فروش می‌رسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به خریدار یا خریدارانی که به بالاترین قیمت خریدار باشند فروخته و ده درصد بهای مال مورد مزایده فی‌المجلس از خریدار اخذ و به مابقی آن یک ماه فرصت داده خواهد شد. طالبين می‌توانند تا ۵ روز قبل از زمان مزایده از سنگ‌های توقیف شده مورد مزایده واقع در تنکابن - کمربندی جدید صنایع سنگ محسن - دیدن و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به اجرای دادگستری مراجعه و در صورت تمایل نسبت به خرید آن اقدام نمایند.

دادورز اجرای دادگستری شهرستان تنکابن - رحیمی

کلیدواژه ها: