مزایده فروش دستگاه سنگبری به همراه چند ردیف سنگ به ارزش 15 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/10/29 11:48 (235 نمایش)

به‌موجب پرونده کلاسه 202.97 ا ج م محکوم‌علیه آقای مهدی کریمی امینی محکوم است به پرداخت مبلغ 263.965.000 در حق محکوم‌له آقای یزدان اکبری و نیز پرداخت مبلغ 10.000.000 در حق صندوق دولت به‌عنوان نیم عشر دولتی که از باب پرداخت اقدام به معرفی دستگاه با مشخصات ذیل نموده که از طریق مزایده به فروش می‌رسد.

مشخصات اموال معرفی شده: ۱- دستگاه سنگ‌بری ۲- ۱۲۰مترمربع قرنیز ۳- ۳۵۰ مترمربع کاشی و سرامیک در ابعاد و انواع مختلف ۴- ۷۰ مترمربع سنگ مرمری ۵- ۳۵ متر سنگ گرانیت نما. قیمت پایه اموال معرفی شده: ردیف ۱ = 35.000.000 ریال ردیف 2 = 42.000.000 ریال ردیف ۳ = 35.000.000 ریال ردیف ۴ = 10.000.000 ریال ردیف ۵ = 10.000.000 ریال  جمعاً : 150.000.000 ریال . تاریخ و مکان برگزاری مزایده : روز چهارشنبه مورخه 97.11.03 ساعت ۳ الی ۴ عصر. مکان : اجرای احکام شورای حل اختلاف لالجین. توضیح اینکه مزایده حضوری می‌باشد و از قیمت پایه شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار می‌گردد. ۱۰٪ از مبلغ فی‌المجلس دریافت و مابقی ظرف یک ماه وصول خواهد شد. بدیهی است در صورت انصراف ۱۰٪ پرداختی نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف لالجین - احمدی صفا

 

 

 

کلیدواژه ها: