مزایده فروش 512 متر سنگ صادراتی به ارزش 82 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/9/29 12:7 (275 نمایش)

نظر به اینکه محکوم‌علیه على رحم شفیعی پور فرزند امان اله محکوم است به پرداخت مبلغ 884.038.212 ریال در حق محکوم‌له بانک رفاه و حق الاجرا در حق صندوق دولت که تاکنون نسبت به پرداخت دیون خود هیچ‌گونه اقدامی به عمل نیاورده و در خصوص بدهی خود اموال مشروحه زیر را به‌عنوان مال معرفی نموده که مال معرفی شده به کارشناسی ارجاع که به مبلغ 819.200.000 تومان ارزیابی مال معرفی نموده که مال معرفی شده به کارشناسی ارجاع که به مبلغ 819.200.000 ارزیابی که در تاریخ 1397.10.02 ساعت ۱۰ الى ۱۲ بفروش می‌رسد. هر کس تمایل به خرید اموال فوق را دارد می‌تواند ظرف پنج روز به آدرس گچساران پروبالی سنگ فروشی علی رحم شفیعی پور مراجعه و از نزدیک سنگ را ملاحظه فرمایند و اموال متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید.

 1- سنگ صادراتی کف 30*40 درجه ۱ مینیوتری ۵۱۲ متر از قرار متری 160.000 تومان جمعاً 819.200.000 ریال

م الف: ۵۹۵      7399              شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گچساران

 

 

کلیدواژه ها: