مزایده فروش 550 متر تراورتن به ارزش 7 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/9/29 12:5 (300 نمایش)

نظر به اینکه محکوم‌علیه على رحم شفیعی پور فرزند امان اله محکوم است به پرداخت مبلغ 1.013.501.497 ریال در حق محکوم‌له بانک رفاه و حق الاجرا در حق صندوق دولت که تاکنون نسبت به پرداخت دیون خود هیچ‌گونه اقدامی به عمل نیاورده و در خصوص بدهی خود اموال مشروحه زیر را به‌عنوان مال معرفی نموده که مال معرفی شده به کارشناسی ارجاع که به مبلغ 71.500.000 تومان ارزیابی گردیده که در تاریخ 1397.10.02 ساعت ۱۰ الى ۱۲ بفروش می‌رسد. هر کس تمایل به خرید اموال فوق را دارد می‌تواند ظرف پنج روز به آدرس گچساران پرو بالی سنگ فروشی علی رحم شفیعی پور مراجعه و از نزدیک سنگ را ملاحظه فرمایند و اموال متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید.

1- سنگ تراورتن حاجی آباد درجه ۲ طولی (۵۵۰ مترمربع از قرار متری 130.000 تومان) جمعاً به مبلغ 71.500.000 تومان

م الف: ۵۹۴      7400    شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گچساران

 

 

 

کلیدواژه ها: