مزایده فروش 4 دسته سنگ به ارزش 16 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/9/27 15:48 (281 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه ۹۶۰۸۳۹ اجرایی اموال شامل انواع سنگ با مشخصات ذیل در اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول وفق نظریه کارشناس رسمی قیمت‌گذاری گردیده است به فروش می‌رسد. ۱- انواع سنگ تراورتن موجدار و قرمز و سیلوار با ضخامت ۲ سانتی و ۳ سانتی‌متر ۲- سنگ گیوتین ۳- سنگ پله ۴- ابزار زدن لبه سنگ پله‌ها می‌باشد. لذا اموال در روز چهارشنبه 97.09.28 رأس ساعت ۱۱-۹ صبح از طریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول به معرض فروش گذارده می‌شود طالبین می‌توانند در مدت پنج روز قبل از روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول در وقت اداری از اموال مذکور بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه 160.124.100 ریال (ارزش کل سنگ‌ها) شروع می‌شود برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید مزایده رأس ساعت ۹ صبح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول شروع و ساعت ۱۱ صبح همان روز خاتمه می‌یابد برنده مزایده باید ۱۰ درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرای احکام مدنی پرداخت نماید و حداکثر ظرف یک ماه بقيه بهای مورد مزایده را به صندوق دادگستری دزفول تودیع و قبض آن را به اجرا تسلیم نماید تا اقدامات بعدی انجام شود در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه‌های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. هزینه‌های نقل‌وانتقال و غیره کلاً به عهده برنده مزایده خواهد بود.

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول - اردشیر شلوپور

 

 

کلیدواژه ها: