مزایده فروش 400 متر سنگ تراورتن به ارزش 32 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/9/27 15:44 (387 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه شماره ۹۶۰۴۲۶ اجرایی شعبه دوم حقوقی یاسوج محکوم عليهم: ۱- مظفر باقر پور گوهرانی ۲- خدیجه کمالی اردکانی محکوم به پرداخت مبلغ 375000000 ریال بابت قسط اول در حق محمد زرافشان محکوم گردیده‌اند با توجه به معرفی مال از طرف محکوم‌علیه که با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به میزان 320000000 ریال ارزیابی گردید. ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین، محکوم‌له تقاضای مزایده و فروش آن را نموده که نوع و مشخصات مال مورد مزایده را از طریق آگهی مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی استان کهگیلویه و بویراحمد را نموده به همین سبب در مورخ 97.09.28 از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در محل شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی یاسوج مزایده برگزار خواهد شد. متقاضیان می‌توانند در مدت پنج روز قبل از انجام مزایده مال را به آدرس یاسوج - کنف آباد- جاده بازرنگ تحویل امین اموال آقای شکراله عوض زاده ملاحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود بر اساس نظریه کارشناس دادگستری به مبلغ 320000000 ریال بوده و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد و ده درصد قیمت مال را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تحویل دهد و بقیه بهای مال را ظرف ۳۰ روز پس از انجام مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت دوم می‌باشد و نوع و مشخصات و آدرس و قیمت مال به شرح زیر می‌باشد:

مشخصات مال معرفی شده: ۱- سنگ‌های مورد نظر از نوع سنگ تراورتن با رنگ شکلاتی و با ضخامت‌های متفاوت ۱۰ میلی‌متر تا حدود ۲۰ میلی و عرض ۴۰ سانتی‌متر می‌باشند طول سنگ‌ها از نیم متر تا حدود ۳ متر بوده و مقدار حدود متراژ سنگ‌ها ۴۰۰ مترمربع است با توجه به کیفیت جنس ابعاد و اندازه و نوع سنگ‌ها از قرار هر مترمربع 800000 ریال که جمعاً به مبلغ 320000000 ریال ارزیابی گردید.

سید اسماعیل موسوی- مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان یاسوج

 

 

کلیدواژه ها: