مزایده فروش 14 دسته سنگ به ارزش 6 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/9/27 15:37 (283 نمایش)

به موجب کلاسه پرونده 2.972649 له عبدالحسین تقوایی علیه مجتبی غفوری جهت وصول محکوم به و هزینه‌های اجرایی اموال مشروحه زیر متعلق به محکوم‌علیه توقیف و به 62.429.000 ریال ارزیابی و مقرر شد در روز چهارشنبه مورخ 97.09.28 ساعت ۹ الی ۱۰ از طریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای احکام مدنی ساری به فروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ضمناً ۱۰ درصد از قیمت پیشنهادی نقداً از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یک ماه پرداخت گردد همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه ۱۰ درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد./

اموال مورد مزایده واقع در ساری جاده جویبار- آبکسر- جنب منبع آب سنگ فروشی غفوری عبارت‌اند از:

ردیف

نوع سنگ

مساحت (مترمربع)

قیمت پایه هر مترمربع (ریال)

قیمت نهایی

1-

تراورتن سفید شیری

16.5

350.000

5.775.000

2-

تراورتن قهوه‌ای ابعاد کوچک

11

250.000

2.750.000

3-

گرانیت قرمز یزد

1.8

800.000

1.440.000

4-

گرانیت نطنز

11.5

360.000

4.140.000

5-

سنگ پله‌ی ریز

1.8

550.000

990.000

6-

سنگ پله خرم دره

6.7

400.000

2.680.000

7-

گرانیت شقایق (عرض ۳۰)

8

250.000

750.000

8-

ابری

17

300.000

5.100.000

9-

تراورتن قهوه‌ای

20

350.000

7.000.000

10-

تراورتن قهوه‌ای روشن

12

350.000

4.200.000

11-

تراورتن شکلاتی دارگ قرمز

37.44

350.000

13.104.000

12-

گرانیت نهبندان

1.5

450.000

675.000

13-

تراورتن قهوه‌ای

29

350.000

10.150.000

14-

تراورتن قهوه‌ای

10.5

350.000

3.675.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که جمعاً به میزان 62.429.000 ریال ارزیابی شده و به میزان محکوم به و هزینه اجرایی به فروش خواهد رسید.

یوسفی -دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ساری

 

 

کلیدواژه ها: