مزایده فروش سه دسته سنگ به ارزش 250 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/9/26 11:38 (348 نمایش)

به موجب پرونده نیابتی از دادگستری دهدشت به کلاسه ۹۷۰۴۱۷ اجرایی شعبه دوم حقوقی یاسوج محكوم عليهم: 1- فاطمه موسوی فرزند ذبیح اله محکوم به پرداخت مبلغ 360310000 ریال بابت اصل خواسته در حق کریم طاهرمنش و مبلغ 17500000 ریال بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت (پرونده کلاسه ۹۷۰۴۱۷) با توجه به معرفی مال از طرف محکوم‌علیه که با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به میزان 2500000000 ریال ارزیابی گردید (مقدار محکوم به) ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین محکوم لهم: 1- کریم طاهرمنش تقاضای مزایده و فروش آن را نموده که نوع و مشخصات مال مورد مزایده را از طریق آگهی مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی استان کهگیلویه و بویراحمد را نموده به همین سبب در مورخ 97.09.27 از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۱ در محل شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی یاسوج مزایده برگزار خواهد شد. متقاضیان می‌توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده مال را به آدرس یاسوج - جاده نقاره‌خانه روستای کردلاغری سنگ فروشی ملاحظه نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 2.500.000.000 ریال بوده و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بهاء را فی‌المجلس به‌عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم و بقیه بهای اموال را ظرف ۳۰ روز از تاریخ انجام مزایده پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. این آگهی نوبت دوم می‌باشد و نوع و مشخصات و آدرس و قیمت مال به شرح زیر می‌باشد. ضمناً در صورت خریدار به میزان محکوم به و حق الاجرا از مال معرفی شده به‌صورت جداگانه انتخاب خواهد شد.

مشخصات مال معرفی شده: 1- مقداری سنگ تراورتن متوسط و معمولی با اندازه‌های ۲۰*۲۰ و ۴۰*۴۰ و ۳۰*۲۰۰ سانتی‌متر به متراژ حدود ۶۰ مترمربع ۲۰۰ مترمربع و ۳۰۰ مترمربع با کاربری برای نما کف و راه‌پله موجود می‌باشد که میزان ارزش سنگ‌های موجود 2.500.000.000 ریال ارزیابی که به میزان 900.000.000 ریال تحویل امین اموال سید جابر مصلح زاده فرزند سید فضل گردید.

سید اسماعیل موسوی - مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان یاسوج

 

کلیدواژه ها: