مزایده فروش 14 قلم سنگ به ارزش 367 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/9/2 18:52 (175 نمایش)

به‌موجب پرونده کلاسه 2.972649 له عبدالحسین تقوایی علیه مجتبی غفوری جهت وصول محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی اموال مشروحه زیر متعلق به محکوم‌علیه توقیف و به مبلغ 62.429.000 ریال ارزیابی و مقرر شد در روز شنبه 1397.09.10 از ساعت ۹ الی ۱۰ از طریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای احکام مدنی ساری به فروش برسد. قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ضمناً ۱۰ درصد از قیمت پیشنهادی نقداً از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یک ماه پرداخت گردد هم‌چنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به‌موقع مابقی وجه مبلغ ۱۰ درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. مال مورد مزایده عبارت است از: -- ریال برآورد گردیده و به میزان محکوم‌به و هزینه اجرایی به فروش خواهد رسید. اموال مورد مزایده واقع در ساری - جاده جویبار - آبکسر جنب منبع آب سنگ فروشی غفوری عبارت‌اند از: 1 - تراورتن سفید شیری به مساحت 16.5 مترمربع قیمت پایه هر مترمربع (ریال): 350.000 ریال قیمت نهایی: 5.775.000 ریال ۲- تراورتن قهوه‌ای ابعاد کوچه 11 مترمربع قیمت پایه: 250.000 قیمت نهایی: 2.750.000 ریال ۳- گرانیت قرمز یزد 1. مترمربع قیمت پایه ۸۰۰۰۰۰ ریال قیمت نهایی 1.440.000 ریال ۴- گرانیت نطنز 11.5 مترمربع قیمت پایه 360.000 ریال قیمت نهایی 4.140.000 ریال ۵- سنگ پله نی‌ریز 1.8 مترمربع قیمت پایه 550.000 قيمت نهایی 990.000 ریال ۶- سنگ پله خرم دره 6.7 مترمربع قیمت پایه 400.000 قیمت نهایی 2.680.000 ریالی ۷- گرانیت شقایق (عرض ۳۰) ۸ مترمربع قیمت پایه 250.000 قیمت نهایی 750.000 ریال ۸- ابری ۱۷ مترمربع قیمت پایه 300.000 قیمت نهایی 5.100.000 ریال 9- تراورتن قهوه‌ای ۲۰ مترمربع قیمت پایه 350.000 قیمت نهایی 7.000.000 ریال 10- تراورتن قهوه‌ای روشن ۱۲ مترمربع قیمت پایه 350.000 ریال قیمت نهایی 4.200.000 ریال 11- تراورتن شکلاتی بارگه قرمز 37.44 مترمربع قیمت پایه 350.000 قیمت نهایی 13.104.000 ریال ۱۲- گرانیت نهبندان 1.5 مترمربع قیمت پایه 450.000 قیمت نهایی 675.000 ریال ۱۳- تراورتن قهوه‌ای ۲۹ مترمربع قیمت پایه 350.000 قیمت نهایی 10.150.000 ریال ۱۴- تراورتن قهوه‌ای 10.5 مترمربع قیمت پایه 350.000 ریال قیمت نهایی 3.675.000 ریال که جمعاً به میزان 62.429.000 ریال ارزیابی شده و به میزان محکوم‌به و هزینه اجرایی به فروش خواهد رسید. م/ الف

یوسفی - دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ساری

 

کلیدواژه ها: