مزایده فروش مجموعه دستگاه های سنگ بری به ارزش 600 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/7/9 15:6 (149 نمایش)

مترمربع قطعه اول تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین ثبت شده ذیل شماره ۳۳3۸۸۳ صفحه ۱۴۲ دفتر ۱۲۹۹ به نام زهرا طاولی ثبت و سند مالکیت آن صادر شده و به موجب سند قطعی شماره ۷۳۵۳۲ مورخ 81/9/17 دفتر ۱۱۲ تهران به قاسم بابایی انتقال یافته و به موجب سند شماره 3316-92/11/6 و 3441-92/12/19 تنظیمی دفتر ۲۴ اسناد رسمی سمنان در رهن بانک صنعت و معدن شعبه سمنان قرار گرفته و نسبت به آن اجرائیه صادر شده است حدود آپارتمان شمالا دیوار و پنجره به کوچه وضع موجود شرقا دیوار به قطعه سوم تفکیکی قبلی جنوبا در ۵ قسمت لبه بالكن مسقف است به حیاط مشاعی غربا اول دیوار به قطعه ۵ تفکیکی قبلی دوم در ۴ قسمت در و دیوار به راه پله مشاعی قسمتی از کف روی قسمت پر عرصه و قسمتی دیگر با سقف زیرزمين مشترک و سقف آن اشتراکی است حدود انباری شمالا دیوار به قسمت پر عرصه شرقا به قسمت پر مجاور جنوبا در سه قسمت در و دیوار به حیاط مشاعی غربا به قسمت پر مجاور، آپارتمان مذکور در ساختمانی احداثی بر روی عرصه طبق سند به مساحت ۹۹ مترمربع و پس از اصلاحی به مساحت 80/5 مترمربع (طبق کپی پیمانکار شماره 21495-27/10/78 شهرداری منطقه ۸ تهران) و در ۳ طبقه شامل (همکف و ۲ طبقه روی همکف) دو بر، 3 واحدی، نمای ساختمان آجر ۳ CM هم از سمت کوچه برهانی و هم از سمت بن بست قهاری، اسکلت فلزی، سقف تیرچه بلوک، کاربری مسکونی با قدمت حدودا ۲۴ سال، در ورودی ساختمان فلزی با شیشه های مشجر حياط (از سمت خیابان برهانی) پشت ساختمان بوده (ملک جنوبی) و فاقد آسانسور مشاعی است زیرزمین: که دسترسی آن از طرف در کوچه بن بست قهاری یا از سمت اتاق خواب طبقه همکف میسر است و در مالکیت مالک طبقه همکف می باشد راه پله: کف سنگ و دیوار گچ و نقاشی، مشخصات آپارتمان مورد ارزیابی: در ورودی آپارتمان فلزی به پنجره های شیشه ای مشجر، شامل: هال کوچک و پذیرایی: کف موزاییک و موکت و دیوارها کاغذ دیواری، اتاق خواب کف موزاییک و موکت و دیوارها کاغذ دیواری (پنجره رو به حیاط)، آشپزخانه OPEN (با پنجره فلزی رو به حیاط) و کابینت MDF با کف و دیوارها کاشی، سرویس بهداشتی و حمام مشترک و کف و دیوارها کاشی، سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر آبی و دارای برق اختصاصی و گاز، آب می باشد با توجه به توضیحات فوق، قدمت، موقعیت، نوع کاربری و سایر عوامل موثر در ارزیابی ، ارزش ششدانگ آپارتمان مذکور، بدون در نظر گرفتن هر گونه بازداشتی، سابقه وقف ، مصادره و بدهی و در صورتیکه قابلیت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی را داشته باشد به مبلغ 000/440/693/1 ریال (یکصد و شصت و نه میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار تومان) تعیین و اعلام می گردد. ۳- همچنین اموال منقول مورد رهن بشرح ذیل ارزیابی گردید:

۱-یکدستگاه قله بر با قطر تیغه حدود 1/7متری با چهار ستون به ارتفاع ۴ متر با الکتروموتور hp.980rpm125 به همراه تابلوی فرمان با کلید اصلی مینیاتوری ۲۵۰ آمپر و یک کنتاکتور HIMC110B و دو کنتاکتور 150a-MC واینورتور VFD-B3,7KW مارک DELTA و فيوزها و رله ها وکنتاکتورهای متعلقه به ارزش 660/000/000 ریال

۲- یکدستگاه قله بر ۳۰ تیغه با چهار ستون به ارتفاع ۴ متر با الکتروموتور hp.980rpm125 به همراه تابلوی فرمان با کلید اصلی مینیاتوری ۲۵۰ آمپر و سه کنتاکتور 150a-MC واینورتور VFD-B3,7KW مارک DELTA و فيوزها و رله ها و کنتاکتورهای متعلقه به ارزش 970/000/000 ریال

3- یکدستگاه کف بر با دو ستون چهار متری و دهانه ۶ متری با الکتروگیربکسها و ماردونهای حرکتهای طولی و عرضی و در ارتفاع به همراه تابلوی فرمان و کنترل به ارزش 245/000/000ریال

۴- یکدستگاه پیش ساب 3+۴ با سه الكتروموتور ۲۵ اسب 1400 دور و ۴ الکتروموتور 7,5KW چینی با الکتروگیربکسهای حرکت طولی و حرکتهای دیگر مجموعه، مارک دستگاه ALAOW با سیستم کنترل و تابلوی فرمان مربوطه به ارزش 750/000/000ریال

۵- یک مجموعه خط رزین به طول ۱۷ متر با الکتروگیربکس 2,2KW حلزونی انتقال حرکت به همراه ۳ عدد فن دهنده با الکتروموتورهای مربوطه و ۳ عدد کوره با مشعلهای گازسوز به همراه سیستم کنترل و فرمان به ارزش 315/000/000ریال

۶- یکدستگاه ساب 14 كله مارک ALAOW با ۱۴ عدد الکتروموتور rpm1450,KW7,5 و الكتروگیربکس KW4 حرکت طولی و دیگر الکتروگیربکسهای حرکتی دستگاه به همراه تابلوی فرمان و کنترل دستگاه به ارزش 1/200/000/000 ریال

۷- دو دستگاه کله بر سنگ با عرض میز ۸۰ سانتیمتر و الکتروموتور ۱۰ اسب و الکتروگیربکس حرکت عرضی جمعا 290/000/000ریال

۸- یک دستگاه طولی بر سنگ، تک محوره عرض ۱ متر و الکتروموتور و rmp1400,KW30 به همراه تابلوی فرمان و کنترل دستگاه به ازش 170/000/000ریال

9- یک دستگاه واگن حمل سنگ برقی به ابعاد حدود 2,501,5 متر با الکتروموتور مربوطه و ۴ دستگاه واگن دستی به ابعاد حدود ۲۰۲ متر جمعا 150/000/000 ریال

۱۰- چهار عدد میز برقی بطول حدود ۵ متری جمعا بطول ۲۰ متر به همراه الکتروموتورهای مربوطه 60/000/000ریال

۱۱- یک دستگاه میز انتقال به ابعاد حدود 504 متر دارای سه الکتروگیربکس ۴ اسب و غلطکها و تسمه های انتقال دهنده 190/000/000 ریال

۱۲- یکدستگاه جرثقیل دروازه ای ۳۰ تن به همراه وینچ و گیربکسهای حرکتهای طولی و عرضی و سیم بکسل و قلاب مربوطه با دهانه حدود ۱۲ متر و طول ۲2 متر و تابلوی فرمان و کنترل دستگاه بصورت کامل به ارزش850/000/000 ریال

۱۳- یک دستگاه جرثقیل بازویی بدون پلاک مشخصات به طول بازویی حدود ۶ متر مارک BAHARAN MACHINE با دو الکتروموتور ۲ اسب حرکت طولی و بالابرنده به ارزش 70/000/000 ریال

۱۴- یک دستگاه جک پالت ۳ تن به ارزش 15/000/000ریال که ارزش كل ماشین آلات جمعا مبلغ 5/935/000/000 ریال (پنج میلیارد و نهصد و سی و پنج میلیون ریال) می باشد. لكن پس از تکمیل مراحل اجرایی و قطعیت ارزیابی ها و اعمال ماده ۱۲۳ از سوی اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران و اجرای ثبت دامغان مزایده اموال غیر منقول از مبلغ پایه ارزیابی 2/405/440/000 ریال (دو میلیارد و چهارصد و پنج میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال) و مزایده اموال منقول از مبلغ پایه ارزیابی 5/935/000/000 ریال (پنج میلیارد و نهصد و سی و پنج میلیون ریال) در اجرای ثبت محل تنظیم اسناد رهنی که شهرستان سمنان است تشکیل و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. ضمنا در روز مزایده نيم عشر اجرایی و حق مزایده و سایر هزینه های مربوطه طبق ماده ۴۰ آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نقدا وصول و همچنین بدهی های مالیاتی و حق انشعاب آب و برق و گاز و ... و کلیه بدهی های اموال مورد مزایده فوق به دولت که مشخص نبوده بر عهده برنده مزایده است مزایده در روز سه شنبه مورخ 97/7/10 از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اجرای ثبت سمنان به نشانی سمنان میدان مطهری، بلوار مدرس، اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان، شعبه اجرا برگزار می گردد، فروش نقدی بوده و خریداران می توانند در وقت مقرر در محل حضور یافته و در جلسه شرکت نمایند در صورتیکه اموال منقول و غير منقول بالاتر از مبلغ مندرج در آگهی فروخته شود از خریدار بر اساس مبلغ پیشنهادی نسبت به وصول حق مزایده (مازاد مبلغ پایه ارزیابی) و سایر هزینه های مربوطه قانونی و حقوق دولتی نقدا اقدام می گردد و در صورت عدم شرکت خریداران اموال مورد مزایده به بستانکار واگذار و هزینه های قانونی اخذ و وصول خواهد شد. ضمنا شرکت در جلسه برای عموم آزاد است و چنانچه روز تعيين شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد. تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 20/6/1397

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سمنان - داود دهباشی

 

 

کلیدواژه ها: