مزایده فروش چندین دستگاه برش سنگ

نوشته شده توسط : در : 1397/7/1 14:56 (162 نمایش)

مزایده در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۱۲۰ محکوم له شرکت متوزن به طرفیت محکوم علیه امیر عامری نسبت به اموال منقول ذیل واقع در شهرک صنعتی شمس آباد بلوار گلستان خیابان گلبن ۲ پلاک ۱۲ که شامل

۱- دستگاه برش دستی و سنگ طبیعی و اجر بتن مدل 95TOPAZIO موتور 2/2 کیلوات و تک فاز ساخت MGI ایتالیا به تعداد ۵ عدد هرکدام به مبلغ 150/000/000ریال جمعا 750/000/000 ریال

۲ - دستگاه برش دستی سنگ طبیعی اجر بتن مدل 75TOPAZIO موتور 2/2 کیلو وات تک فاز ساخت MGI ایتالیا تعداد ۴ عدد هر یک به مبلغ 135/000/000ریال جمعا 540/000/000

۳- دستگاه برش دستی سنگ طبیعی آجر بتن مدل 60TOPAZIO موتور 2/2 کیلووات تک فاز ساخت MGI ایتالیا ۸ عدد هر یک به قیمت120/000/000 ریال جمعا 960/000/000ریال

۴-دستگاه برش دستی سنگ طبیعی آجر بتن مدل 45TOPAZIO موتور 1/1 کیلو وات تک فاز ساخت MGI ایتالیا ۲ عدد هر یک به قیمت80/000/000 ریال جمعا به مبلغ 16/000/000 ریال

۵- دستگاه برش اتوماتیک سنگ طبیعی آجر بتن و سنگ مرمر و گرانیت SMERALDA AS۱۶۰ موتور ۴ کیلوات سه فاز ساخت MGI ایتالیا به تعداد ۲ عدد به قیمت 600/000/000 ریال جمعا 1/200/000/000 ریال

۶- دستگاه برش اتوماتیک سنگ طبیعی آجر بتن SMERALDA A ۱۶۰ موتور 2/2 کیلو وات تک فاز ساخت MGI ایتالیا ۱ عدد به قیمت 500/000/000 ریال

۷- ماشین سنگ کف سنگ طبیعی AMBRA300 موتور ۴ کیلو وات سه فاز ساخت MGI ایتالیا ۶ عدد هر یک به قیمت 160/000/000ریال جمعا160/000/000ريال

۸- ماشین سنگ کف سنگ طبیعی AMBRA280 موتور 2/2 کیلو وات تک فاز ساخت MGI ایتالیا ۲ عدد هر یک به قیمت 145/000/000 ریال جمعا 290/000/000ريال

9 - ماشین های سرامیکی در ۳ مرحله برای کار با سنگ های مورب و گرانیت ENZO250 موتور ۸ کیلو وات سه فاز ساخت MGI ایتالیا به تعداد یک عدد به قیمت 1/280/000/0000ریال

۱۰- ماشین های برش سرامیکی در ۳ مرحله برای برش قله سنگ های مورب و گرانیت ENZO900 ساخت MGI ایتالیا یک عدد به قیمت 3/800/000/000 ریال

۱۱- ماشین آلمینیوم بر 450RAPTOR D موتور 2/2 کیلو وات تک فاز ساخت MGI ایتالیا یک عدد 200/000/000ریال

۱۲-ماشین آلومینیوم بر RAPTOR D450 450 موتور ۳ کیلو وات سه فاز ساخت MGI ایتالیا یک عدد به قیمت 210/000/000 ریال

۱۳ - ماشین سنگ کف ساب پله ای سنگ طبیعی GIADA190 1/5 کیلو وات تک فاز ساخت MGI ایتالیا ۲ عدد هر یک به قیمت 115/000/000 ریال جمعا 230/000/000 ریال اموال فوق الذكر جمعا توسط کارشناس رسمی دادگستری به میزان  230/080/000/000ریال ارزیابی گردیده است.

مزایده در روز شنبه به تاریخ 97/7/8 ساعت ۱۰ صبح الی ۱۱ صبح در محل اجرای احکام فشافویه به آدرس حسن آباد فشافویه خ انقلاب خ ش زندی انتهای خ دادگاه فشافویه برگزار میگردد خریدار ۱۰ درصد ثمن را باید معامله را باید پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت در غیر اینصورت ده درصد اخذ شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد گردید./

م الف : ۳۰۶۴

 

 

 

کلیدواژه ها: