مزایده فروش 27000 متر سنگ مرمریت دهبید به همراه 70 هزار متر انواع سنگ

نوشته شده توسط : در : 1397/6/24 21:25 (150 نمایش)

 

یک شرکت معدنی در نظر دارد مقدار ۲۷۰۰۰ متر مربع سنگ بریده شده استاندارد از نوع مرمریت دهبید اصل در سایزهای۸۰×۸۰ الی ۴۰×۴۰ را با مرغوبترین ساب و برش همراه با حدود ۷۰ هزار متر مربع انواع سنگ های بریده مرمریت و تراورتن در سایزهای ۶۰×۶۰ به پایین را از طریق مزایده فروش رساند.

متقاضیان میتوانند از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز با تلفن ۰۹۱۷۷۵۱۱۷۱۵ آقای رضا سلیمی تماس حاصل نموده و اوراق مزایده پیشنهاد و بازدید از موارد مورد مزایده را هماهنگ نمایند و پیشنهادهای خود را حداکثر تا تاریخ 27/6/1397 در پاکت در بسته و اخذ رسید تحویل نماید.

پرداخت 5% مبلغ پیشنهادی بعنوان سپرده مزایده الزامی است.

ضمنا شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.

 

 

کلیدواژه ها: