مزایده فرش سی درصد یک واحد سنگبری

نوشته شده توسط : در : 1397/5/27 17:40 (165 نمایش)

شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری داراب در نظر دارد به موجب پرونده اجرایی کلاسه 960495 به نیابت از اجرای احکام مدنی نی ریز سی درصد سهام سنگبری به مالکیت شرکت سنگ نما شیراز (سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸) با مدیرعاملی غلامرضا معمار به شماره پلاک2244/29  به شماره ثبت ۸۱۶۹ از صد درصد سهام کارخانه به مساحت عرصه ۵۰۰۰ مترمربع شامل:

۱- دو سوله با ابعاد 18/3*48/3 متر و به مساحت ۸۸4 مترمربع و سوله ای دیگر به ابعاد 18/3*12/3 متر و به مساحت ۲۲۵ متر و هر دو به ارتفاع ۶ متر و ارتفاع تاج 7/5متر که هر دو قسمت از سوله فلزی پیش ساخته با سقف لایه فلزی و پوشش توری مرغی و پشم شیشه و ورق فلزی پوشانده شده و اطراف سوله با دیوار آجری 1/5 آجره با ارتفاع حدود ۵ متر چیده شده، داخل سوله ها با بلوک های بتنی با ابعاد 1/2*1/2 متر و ضخامت ۵ سانتیمتر کفسازی شده، جلو سوله به عرض 2/5 متر و ضخامت ۵ سانتیمتر به صورت بتنی بلوک ریزی گردیده و

۲- دارای ساختمانی با اسکلت آجری به مساحت ۱4۵ مترمربع با کاربری اداری (دارای سه اتاق و آبدارخانه و سرویس بهداشتی، با نمای داخلی سفید کاری و کف موزاییک شده) و

۳- دفتر کار و استراحت کارگران و همچنین ساختمان نگهبانی به مساحت ۲۰ مترمربع که قدمت كل بنا بیش از ۳۰ سال می باشد کارخانه تعطیل گردیده و فعالیتی ندارد و فقط نگهبان با خانواده جهت حراست در اتاق نگهبانی ساکن می باشد، واقع در شهرستان دارب، کیلومتر ۱۰ جاده داراب - شیراز نصروان روبروی پلیس راه را

با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ ۱۱۹۶4۰۰۰۰۰ ریال (ارزش سی درصد سهام)

و ارزش دستگاه ها و ماشین آلات به شرح ذیل:

۱- دستگاه قله بر چهار پایه به قیمت 180000000 ریال

۲- دستگاه طولی با عرض cm90 و عرض برش بر cm70 به قیمت 40000000 ریال

۳- دستگاه حاشیه زن عرض cm70 به قیمت 70000000 ریال

4- دو عدد دستگاه ساب دستی به ارزش 26000000 ریال به مزایده

۵- جرثقیل دروازه ای متحرک ۳۰ تن -دو پل- عرض دهانه m 18 به ارزش 300000000 ریال

۶- واگن حمل سنگ با ظرفیت ۳۵ تن به ارزش ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۷- تابلو اصلی توزیع برق به ارزش ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال

۸- ترانس برق هوایی KVA ۳۱۵ به ارزش 450000000 ریال

که جمعا به مبلغ ۳۲۷۶۰۰۰۰۰ ریال (معادل سی درصد ارزش کل دستگاه ها و ماشین آلات) گذارد لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شرکت در مزایده باشد در تاریخ 97/6/3رأس ساعت ۱۰ صبح در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد.

شرایط مزایده

1- مزایده ملک در حضور نماینده محترم دادستان، از قیمت کارشناسی شروع و شخص یا اشخاصی برنده مزایده اعلام می شوند که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند.

۲-هر کس مایل به خرید باشد می تواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ مزایده جهت اطلاعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.

٣- ده درصد قیمت آن از شخص برنده نقدا دریافت می گردد مابقی پس از ۲۰ روز از تاریخ مزایده می بایست پرداخت گردد در صورتی که برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشتن مورد مزایده خودداری نماید مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

۳۱9/ م الف

دادورز اجرای احکام حقوقی داراب

مریم شبانی نژاد

 

 

 

کلیدواژه ها: