مزایده فروش 450 متر سنگ عباس آباد چرمی خط مشکی

نوشته شده توسط : در : 1397/1/21 9:6 (275 نمایش)

شماره بایگانی شعبه ۸۵۰۲۵۸ در خصوص پرونده کلاسه 850258/2 اجرای احکام کیفری رشت، موضوع مزایده فروش اموال توقیفی با انجام عملیات اجرائی و تشریفات قانونی ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری، طبق مواد ۱۱۳ الی ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی با حضور نماینده محترم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان در مرحله دوم به شرح زیر به فروش می رسد: مشخصات : مقدار ۴۵۰ متر سنگ عباس آباد چرمی خط مشکی با ضخامت حدود 1/7 سانتیمتر عموما" سنگ عباس آباد به دلیل مقاومت بالا و صیقل پذیری عالی و از طرفی بدلیل دانسیته و سختی بیشتر در مقایسه با دیگر سنگ ها و همچنین چسبندگی زیاد با ملات سیمان و به علت مقاومت زیاد در برابر باران های اسیدی و رنگ منحصر به فرد آن جزء مناسب ترین تزئینی بوده و غالبا" در نمای ساختمان ها به کار گرفته می شود. قیمت ارزیابی پایه: به مبلغ سی میلیون تومان (300/000/000 ریال) ارزیابی و بر آورد گردیده است. وقت مزایده: روز چهارشنبه مورخ 1397/1/29 ساعت ۸ الی ۹ صبح محل مزایده: رشت - میدان نیروی دریایی - اجرای احکام دادسرای رشت - دفتر اجرای احکام مدنی ( طبقه دوم - اتاق ۴۶) توضیح: در مرحله دوم مزایده، کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب میگردد طالبين می توانند جهت شرکت در مزایده ظرف ۵ روز قبل از مزایده از محل فوق الذکر مورد بازدید به عمل آورند در نتیجه برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ خریداری شده را في المجلس پرداخت مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نمایند چنانچه در موعد مقرر پرداخت ننماید مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد لازم به ذکر است کلیه هزینه های خرید به عهده خریدار می باشد .

ک ۷۱ مدیر اجرای احکام مدنی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان پرهام صالح کیا

 

 

 

کلیدواژه ها: