مزایده فروش تراورتن سفید موج دار، شکلاتی و پله کرم خرم آباد

نوشته شده توسط : در : 1396/11/28 8:59 (246 نمایش)

بموجب پرونده اجرائیه شماره: 960996 اموال متعلق به اقای حسن عبدالرحیمی که عبارتست از سنگ تراورتن سفید موج دار-سنگ تراورتن شکلانی - سنگ درپوش - پله با زیر پله کرم خرم آباد در قبال طلب اقای رامین اعطایی توقیف و طی تشریفات قانونی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده و کارشناس محترم چنین اظهار نظر نموده اند با توجه به وضعیت اقلام قیمت ۴۶۸۵۰۰۰۰ ریال برآورد گردیده و اقلام توقيفی روز دوشنبه مورخه: 1396/12/7 ساعت 10 الی 12 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی شورا به فروش خواهد رفت. مزایده از قیمت پایه شروع و به بالاترین و آخرین قیمت اعلامی از جانب خریدار واگذار خواهد شد.۱۰٪ قیمت مزایده في المجلس دریافت خواهد شد و برای مایقی ۳۰ روز مهلت داده خواهد شد که در صورت انصراف و یا عدم پرداخت مزایده تجدید و سپرده واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. طالبین می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از مال مورد مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند.

دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مرند

عزتی

 

 

کلیدواژه ها: