مزایده فروش 26 میلیون تومان سنگ آنتیک روی توری چسبانده شده

نوشته شده توسط : در : 1396/11/19 9:39 (429 نمایش)

310/11 در پرونده ۹۴۰۰۰۵ح/۱ محکوم علیه مسعود محمود خانی، فرزند عزیزاله محکوم به پرداخت جمعا مبلغ221/803/000  ریال بابت محکوم به (اقساط عقب افتاده) در حق محکوم له محمود ترابی با وکالت سجاد آقامحمدی و مبلغ 17/000/000 ریال بابت هزینه اجرا گردیده است محكوم عليه اقدام به معرفی اموال نموده است و اموال معرفی شده به شرح ذیل توسط کارشناس ارزیابی شده است. سنگ های آنتیک گیوتین شده روی تور چسبانیده شده به ابعاد ۵۰ *۳۰ سانتی متر مربع که ارزش ریالی آن از قرار هر متر مربع 650/000 ریال و قیمت ۴۰۰ متر مربع توقیف آن 260/000/000 ریال برآورد گردیده است نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. جلسه مزایده: سه شنبه 96/11/30 راس ساعت ۱۰ صبح، محل انجام مزایده: دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری خمینی شهر اتاق ۲۶، محل بازدید از اموال: خمینی شهر بلوار آزادگان ابتدای خیابان اداره آگاهی سابق کارگاه سنگ سپه سالار، اشخاص که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست در موعد مقرر ۱۰ درصد از قیمت پیشنهادی خود را في المجلس همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن به حساب واریز و تا یک ماه فرصت دارند مابقی وجه را به حساب واریز نمایند و الا ضمن ابطال مزایده ۱۰ درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف:۶۷۰۷ شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی دادگستری خمینی شهر

 

 

کلیدواژه ها: