مزایده فروش 300 متر تراورتن حاجی آباد شکلاتی

نوشته شده توسط : در : 1396/9/11 10:15 (291 نمایش)

نظر به اینکه اموال مورد مزایده فقط شامل

  1. مقدار سیصد متر مربع سنگ ساختمان 40 سانتی متری طولی حاجی آباد به رنگ کرم شکلاتی ساب خورده وزین شده آماده فروش هر متر مربع 250/000 ریال و جمعا به مبلغ 75/000/000 ریال
  2. مقدار یکصد متر مربع 40 سانتی متر طولی آتشکده کرم رنگ و ساب خورده وزین شده آماده فروش جمعا به مبلغ 30/000/000 ریال

که جمعا به ارزش 105/000/000 ریال می باشد است و به این شرح اصلاح می گردد لازم به ذکر است مزایده مورخ 20/9/96 ساعت 8 الی 8:30 انجام خواهد شد

 

رضا زارعی

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قم

 

 

 

کلیدواژه ها: