مزایده فروش دستگاه CNC عملیات روی سنگ

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/7/25 14:56 (339 نمایش)

 

نظر به اینکه به موجب اجرائیه 960124-11/01/95 شعبه دوم حقوقی دادگستری برخوار محکوم علیه آقای مهدی داوری دولت آبادی فرزند حسن محکوم است به پرداخت مبلغ 825043000 ریال بابت اصل خواسته و متفرعات دعوی در حق محکوم له آقای ابوالفضل آقاباقری و پرداخت مبلغ 41357150 ریال بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده است و محکوم علیه یک دستگاه فرز CNCمخصوص عملیات روی سنگ و به صورت 4محور سی ان سی قسمت های خودکار و قابل برنامه ریزی این دستگاه:

سه محور مختصات سی ان سی در جهات خط مستقیمx وxzوyz بصورت یک محورCNCو یک محور با تنظیم دستی،طول وعرض بیرونی دستگاه:

5/5*3 متر طول کورس حرکتی ریل های فولادی:3/6 متر طول،2/6 متر عرض،15/0 متر ارتفاع دارای سیستم ترمز و قفل در محور ها و موتور اسپیندل محرک ابزار سنگ با قدرت 15 کیلو وات و قابلیت چرخش از صفر تا 30000 دور در دقیقه مجهز به لیمیت سویچ در سه محور مختصات معرفی کرده است و کارشناس رسمی دادگستری ارزش دستگاه را به مبلغ 1050000000 ریال ارزیابی نموده اند و فعلا در تصرف محکوم علیه واقع در منطقه صنعتی دولت آباد جاده شهریار خ عطار کوی 110 پلاک 11 می باشد لذا جهت فروش دستگاه فوق جلسه مزایده در تاریخ 96/8/7 ساعت 09:30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری برخوار برگزار میشود و طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده در مورخه فوق مراجعه نمایند و قیمت از مبلغ ارزیابی شروع و دستگاه به کسی که بالاترین قیمت پیشنهاد نماید فروخته میشود لازم به ذکر است خریدار میبایستی 10 درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری برخوار واریز نماید.

مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 721/37/5 م الف به تاربخ 96/7/19

 

 

 

 

کلیدواژه ها: