مزایده فروش سنگ لاشه و دانه بندی شده

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/3/27 1:5 (411 نمایش)

 

واحد اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری الیگودرز در پرونده به شماره 950607 خود قصد دارد بابت محکومیت محکوم‌علیه فریدون نظری ف قباد مقداری سنگ لاشه و دانه‌بندی که معرفی‌شده از سوی محکوم‌علیه می‌باشد را از طریق مزایده به شرح ذیل بفروش برساند.

1- قیمت کارشناسی شده مجموعاً مبلغ 420/000/000 ریال می‌باشد متقاضیان شرکت در مزایده ده درصد از مبلغ کارشناسی شده را به حساب 2171294924000 حساب سپرده موقت دادگستری الیگودرز نزد بانک ملی ایران واریز و به همراه تقاضای کتبی در پاکت در بسته به این اجرا ارائه نماید. چنانچه نفر اول انصراف دهد نفر دوم در اولویت قرار می‌گیرد.

2- مراسم مزایده در تاریخ 96/6/28 ساعت 13 الی 14 در اجرای احکام حقوقی دادگستری الیگودرز برگزار می‌گردد و بالاترین قیمت پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود که می‌بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی‌المجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده موقت دادگستری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه‌های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند جهت بازدید از اموال توقیف شده پنج روز قبل از مزایده به آدرس الیگودرز روبروی پمپ بنزین قدیم کوچه حاج قباد نظری مراجعه نمایند.

3- مشخصات اموال توقیف‌شده عبارت‌اند از :

الف: سنگ لاشه درجه 2 با تناژ 1500 که قیمت هر تن 250/000 ریال کارشناسی شده و قیمت کل آن 375/000/000 ریال می‌باشد.

ب: سنگ ‌دانه‌بندی نمره 3/5 با تناژ 150 که قیمت هر متر آن 300/000 ریال کارشناسی شده و قیمت آن 45/000/000 ریال می‌باشد.

م الف 6609

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان الیگودرز- بهمن قلیان


 

google2ca849b13b575f78.html

کلیدواژه ها: مزايده فروش سنگ لاشه و دانه بندي شده