مزایده فروش 110 متر مرمریت آباده

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/3/4 12:57 (247 نمایش)

 

استناد پرونده کلاسه 5/952222 /ش این اجرا و اجرائیه صادره از حوزه 30 شورای حل اختلاف شهرستان یزد لها فرزانه سالاری علیه وحید دهقان محکوم‌علیه بابت محکوم‌به و نیم عشر دولتی به مبلغ 40/606/100 ریال در حق محکوم لها و صندوق دولت می‌باشد؛ که شخص ثالثی به نام ابوالفضل عسکر پور 110 متر سنگ مرمریت درجه یک آباده که به نظر سنگ منطقه خور و بیابانک می‌باشد به‌صورت عرض سانت طولی در ابعاد 40*40 و ضخامت 1 سانت سالم و بدون عیب و هر متر طول به قیمت 380/000 ریال می­باشد را به‌عنوان مال محکوم‌به معرفی و توقیف گردید طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 41/800/000 ریال ارزیابی گردیده است که جهت ادای دین محکوم‌علیه در تاریخ روز شنبه مورخ 96/03/27 ساعت 9 الی 10 صبح از طریق مزایده در شعبه پنجم اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان یزد واقع در طبقه تحتانی به فروش می‌رسد از افرادی که تمایل به خرید دارند دعوت به عمل می‌آید تا پنج روز قبل از مزایده جهت کسب اطلاع بیشتر همه‌روزه به‌جز ایام تعطیل در ساعت اداری در محل مذکور حاضر و تقاضای کتبی خود را با اعلام مبلغ پیشنهادی تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته به اجرای احکام تحویل نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که بالاترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد و رأس ساعت تعیین‌شده درب پاکت‌ها باز و قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود ضمناً 10 درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی‌المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط وی به‌حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 واریز و فیش مربوطه به قسمت اجرا ارائه گردد در غیر این صورت 10 درصد مبلغ سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

994- دادورز اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان یزد

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش 110 متر مرمريت آباده