مزایده فروش تراورتن شکلاتی آزاد شهر

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/27 10:29 (248 نمایش)

دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در خصوص پرونده اجرائی به کلاسه 953624 له زهرا پیری و به طرفیت حسین نعمتیه یک سری اموال منقول به شرح 1- سنگ تراورتن شکلاتی حاجی­آباد 450 متر 2- سنگ تراورتن شکلاتی عباس­آباد 70 متر 3- سنگ تراورتن شکلاتی آزاد شهر 340 متر 4- سنگ تراورتن لیموئی آزادشهر 90 متر متعلق به محکوم­علیه را از طریق مزایده به تاریخ 96/3/13 روز شنبه ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای دادگستری به فروش برساند مزایده از قیمت پایه 817/000/000 ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار می­گردد. برنده مزایده باید ده درصد بها را فی­المجلس و مابقی را ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت مبلغ واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا محل نگهداری اموال به آدرس خوانده واقع در بابل- امیر کلا- سنگ­فروشی قلی­زاده می­باشد.

مدیر اجرای احکام مدنی حل اختلاف بابل- حبیب­پور

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش تراورتن شکلاتي آزاد شهر