مزایده فروش سنگ تراورتن ابیانه موج دار و بی موج

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1396/2/17 22:32 (253 نمایش)

 در راستای اجرای مفاد نیابت قضایی واصله از اجرای احکام شعبه دادگاه عمومی جزایی شهرستان تیران دادگستری کل استان اصفهان به شماره بایگانی پرونده 920011 مورخ 95/2/1 محکوم‌علیه سید محمد مطلبی اسفیدواجانی فرزند مرتضی محکوم است به پرداخت 2/113/226/349 ریال به عنوان محکوم‌به در حق محکوم‌له مجتبی سفری و نیز پرداخت 105/661/317 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که در این خصوص حسب تقاضای محکوم‌له اموال منقولی به شرح اعلامی و توقیفی به مقدار 5/174 مترمربع و به حروف پنج هزار و یک‌صد و هفتادوچهار مترمربع سنگ نمای ساختمان مدل ابیانه به طرح­های موجدار و بی موج در حال حاضر موجود از محکوم‌علیه توسط این اجرا توقیف و بازداشت گردیده کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر بازدید و کارشناسی گردیده تماماً همه قطعات آن به صورت طولی یعنی ضلع بلند مستطیل در طول و در جهت طولی شکل دادن به قطعه سنگ چهار گوشه بریده شده و به طول­های متفاوت و در اندازه طولی عموماً بین 140 سانتیمتر تا حدود 220 سانتیمتر می­باشد؛ و ضخامت تمامی قطعات موجود سنگ تراورتن کلاً و همه قطعات در حد ضخامت 1/5 سانتیمتر تمامی سنگ­ها در هشت ستون مجزا روبه هم قرار گرفته با عرض 40 سانتیمتر و عرض 15 میلی‌متر و طول­های متفاوت کوتاه و بلند ولی ضخامت و عرض یکسان و تمامی سنگ­های موجود مورد توقیف همگی از یک نوع و یک ماهیت بوده و نوع سنگ، سنگ تراورتن درجه دو و بدون ساخت و بافت و رنگ دلخواه مطلوب بوده و اغلب قطعات سنگ تراورتن طولی به دلیل یکنواخت نبودن ساخت و بافت سنگ هماهنگی به لحاظ شکل و رنگ نداشته و سبب افت بیش از حد ارزش این سنگ شده و عدم وجود بازار فاقد قابلیت کاربری در نمای ساختمان­های مهندسی تازه‌ساز می­باشد قیمت پایه این مقدار سنگ برای فروش یکجا به ازا هر مترمربع از آن در حد یک صد و پنجاه هزار ریال معادل پانزده هزار تومان هر مترمربع تعیین و اعلام می­شود کل مبلغ ارزش سنگ­ها متراژ ذکر شده به مقدار کل 77/610/000 تومان قیمت پایه می­شود ارزیابی و تعیین گردیده است و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقیمانده است؛ بنابراین مقرر گردید اموال فوق‌الذکر روز سه‌شنبه 96/3/3 از ساعت 13 الی 14 از طریق مزایده حضوری در محل نگهداری اموال به نشانی تهران خیابان فدائیان اسلامی اولین خ سنگ‌بری‌ها انبار سنگ آتش کوه به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد قیمت پیشنهادی فی­ المجلس نقداً از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده را خریدار می­بایستی حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده تودیع نموده و قبض آن را به این اجرا تسلیم نماید در غیر این صورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یک‌بار دیگر تجدید خواهد شد هزینه نقل‌وانتقال به عهده خریدار می­باشد.

110/11278 مدیر اجرا دایره نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مزايده فروش سنگ تراورتن ابيانه موج دار و بي موج