مناقصه بخشی از تهیه و اجرای سنگ در قسمت های مختلف پروژه تاسیسات زیربنایی

نوشته شده توسط : DigiSang Admin در : 1395/12/10 21:43 (216 نمایش)

سازمان عمران شهرداری اصفهان بخشی از تهیه و اجرای سنگ در قسمت های مختلف پروژه تاسیسات، محوطه سازی،زیربنایی و خیابان سازی مرکز همایش های بین المللی اصفهان واقع در محدوده منطقه شش شهرداری اصفهان را به صورت غیر نقدی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار می نماید

متقاضیان شرکت در مناقصه با ارائه رزومه کاری متناسب  از تاریخ نشر اگهی تا 95.11.20  جهت دریافت مدارک به سازمان عمران شهرداری اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن مجموعه اداری امیرکبیر مراجعه نمایند و فرم تکمیل شده خود را تا مورخ 95.11.22 به دبیرخانه سازمان تحویل دهند
تلفن 031-32670813
آدرس و تلفن :اصفهان، خیابان 22 بهمن مجموعه اداری امیرکبیر

 

 

 

 

کلیدواژه ها: مناقصه محوطه سازي مرکز همايش هاي بين المللي اصفهان